DOELSTELLING 

De doelstelling van de provinciale selectie van Volley Vlaams-Brabant is 11- en 12-jarige spelers met talent, naast de clubtrainingen, bijkomende trainingen aan te bieden en dit op een hoog niveau. Veel trainingsuren op een zo hoog mogelijk niveau, met goede medespelers, maken een speler beter. Deze trainingsuren zijn dan ook enkel bedoeld voor diegenen die willen investeren en ‘leven’ voor het volleybal. Daarenboven kan dit misschien een stap zijn naar een Volley Vlaanderen-selectie of naar de Top-sportschool in Leuven/Vilvoorde. 

Deze trainingssessies hebben plaats op een zaterdag- of een zondagvoormiddag, en dit 10 tot 12 maal per seizoen. Voor de jongste lichting zullen ook een paar Volley Vlaanderen-trainingen op woensdagnamiddag worden georganiseerd. 

Deze staan onder leiding van de detectietrainer volleybalschool.

SCOUTING 

Het trainerskorps van Vlaams-Brabant zal gedurende heel het seizoen spelers ‘scouten’ tijdens hun competitiewedstrijden. Daarnaast hebben zij ook contacten met heel wat trainers in Vlaams-Brabant die tips geven over bepaalde spelers. Deze ‘getipte’ jongeren zullen minstens eenmaal uitgenodigd worden op één van de selectietrainingen. Ook individuele vragen van ouders, trainers of spelers die bv. op de selectiedag niet aanwezig konden zijn, kunnen worden bekeken. Deze kinderen worden zeker voor minstens één training uitgenodigd. De desbetreffende provinciale selectietrainer moet wel op voorhand op de hoogte worden gebracht. 

SELECTIECRITERIA 

Om topvolleyballer te worden, iets waar zo veel jeugd-spelers in het begin van dromen, zijn verschillende zaken belangrijk:

1. Inzet en mentaliteit (motivatie) 

2. Talent 

3. Fysieke eigenschappen belangrijk voor volleybal 

4. Lengte of grootte 

  1. INZET EN MENTALITEIT 

‘Inzet en mentaliteit’ is in de eerste selectiejaren het allerbelangrijkste! We verwachten gedreven spelers die komen om bij te leren en een goede trainingsmentaliteit kunnen laten zien! De motivatie moet van hen komen en zuiver intrinsiek zijn! De trainers zijn er om hen technisch beter te maken. Motivatie en inzet zijn super-belangrijk gedurende de gehele opleiding. 

  1. TALENT 

Uiteraard moeten de spelers ook beschikken over de nodige talenten (dit heb je al of niet meegekre-gen). We proberen er op te letten dat we zeker niet enkel de ‘goed getrainde’ kinderen maar zeker ook de kinderen met ‘veel capaciteiten en potentieel’ selecteren. Niet iedereen heeft het geluk of de moge-lijkheid gehad om op heel vroege leeftijd te kunnen aansluiten bij een club met een goede jeugdwer-king. We houden hier zeker rekening mee. 

  1. FYSIEK 

Er zijn een aantal fysieke eigenschappen die duidelijk aanwezig zijn bij topvolleyballers: grote sprong-kracht, snelle arm, snelle reflexen, snelle korte verplaatsingen… Ook dit zijn parameters waarop (zeker op latere leeftijd) spelers worden geselecteerd. 

  1. LENGTE OF GROOTTE 

Het is opvallend dat spelers op hoog niveau vooral lang zijn! Dit heeft veel voordelen! We kunnen uiter-aard op jonge leeftijd niet zien wie al dan niet groot zal worden en houden hier in de beginperiode dus ook geen rekening mee. Naarmate ze ouder worden zal dit verschil en het belang hiervan meer tot ui-ting komen. Toch is er in de Vlaams-Brabantse Selectie ook plaats voor libero´s en passeurs (die meestal iets kleiner zijn)! 

Het is dus duidelijk dat de bovenstaande criteria in de eerste jaren van de selecties het belangrijkste zijn. -17- 

DE-SELECTIE 

De eerste jaren werken we met een ruimere groep. Het laatste jaar van de opleiding wordt er in een beperkte groep van 16 tot 20 spelers verder gewerkt! Ook hier kunnen nog constant spelers worden geselecteerd, herselecteerd alsook gedeselecteerd. Het is een permanente evaluatie! 

SELECTIES 

TIJDSDUUR VAN DE SELECTIE 

Gedurende het eerste half jaar dat de spelers geselecteerd zijn, worden deze “INSTAPPERS” volley-technisch-tactisch gevolgd en bekeken hoe hun inzet is. Na dit eerste half jaar (half januari) volgt een tweede selectie aan de hand van de verkregen informatie en vorderingen. 

De selectie van spelers en speelsters kan tot 2 jaar duren. De 11-jarige instappers van september kun-nen 2 seizoenen tot de selectie behoren en dan ‘afzwaaien’ op het einde van het seizoen in de maand mei. 

STREEFCIJFERS VOOR HET AANTAL SPELERS/SPEELSTERS PER CATEGORIE 

Meisjes: 1e jaar (11-jarigen): 30 – 2e jaar (12-jarigen): 20

Jongens: 1e jaar (11-jarigen): 30 – 2e jaar (12-jarigen): 20